About Architekt

Posts by Architekt:

Jak znaleźć dobrego architekta?

architekturaKażdy kto projektuje swój wymarzony dom, powinien zacząć od znalezienia dobrego architekta. Architekt jest bowiem osobą kluczową – kiepscy architekci potrafią nieźle namieszać. Gdzie takiego architekta znaleźć?

Najlepiej popytać znajomych którzy stawiali już swoje domu albo poszukać opinii w internecie. Architekta można też poznać po owocach jego pracy, czyli po domach które już stoją. Dobry architekt ma swoje zdanie, ogromną wiedzę, ale też słucha propozycji i sugestia klienta, jest elastyczne, ale fachowy. Warto także sprawdzić, jakie dany architekt ma referencje, czy ktoś go poleca? (więcej…)

Sposoby optymalizacji miejskich systemów ciepłowniczych w Polsce

f3Unia Europejska współfinansuje projekty optymalizacji miejskich systemów ciepłowniczych w wielu miastach w Polsce.

Środki te czerpane są z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego zakładającego wzrost efektywności dystrybuowania energii.
Unia Euorepjska
Na ten projekt przeznaczane są dziesiątki milionów złotych.
Co zawiera taki projekt?
Czy uda się go zrealizować?

Na razie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem czas na realizację wyznaczono na 2015 rok. Wiadomo, że w ramach projektu zmodernizowana zostanie izolacja sieci napowietrznych.
Udoskonalona będzie również sieć rozdzielcza i przyłącza.
Zmodernizowane mają być węzły cieplne. (więcej…)

Energetyka jądrowa w kontekście świata

japan-apocalypse-_ddc3778-jpg_l-300x201Mówiąc o energetyce jądrowej, warto rozszerzyć to zagadnienie.
Jak wygląda energetyka jądrowa na świecie?
Prężny rozwój rozpoczął się w latach 60-tych XX wieku, jednak już w latach ’50, pojawiły się pierwsze elektrownie jądrowe.
Obserwując zapotrzebowanie oraz ilość generowanej energii począwszy od 1980 roku, wyraźnie widać, że najczęstszym źródłem są paliwa płynne i do 2030 roku sytuacja ta nie powinna się zmienić.
Kolejnym źródłem jest węgiel i gaz. Energia atomowa oraz źródła odnawialne wspomagają zasoby energetyczne. Ostatnimi czasy znów można zaobserwować tendencję powrotu do koncepcji energetyki jądrowej i jej dalszego rozwoju.

Z badań wynika, że 14% energii elektrycznej na świecie pochodzi właśnie z energetyki jądrowej. To wynik z 2011 roku. (więcej…)

Wady i zalety odnawialnych źródeł energii

f1W dzisiejszych czasach często stykamy się z pojęciem energii odnawialnej. Taki 100% ekologiczny typ energii jest pozyskiwany zarówno w wyniku uwarunkowań geologicznych Ziemi jak i atmosferycznych.

W przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych będących z zasobów ziemi: tj. gaz, ropa czy węgiel, energia odnawialna czerpana jest w wyniku zjawisk naturalnych, jak fale morskie, ciepło ziemi czy wiatr i słońce. Możliwość czerpania energii odnawialnej jest niejako ratunkiem dla naszych przyszłych pokoleń. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości nieodnawialne źródła energii zostaną wyczerpane.

Ogromne wyzwanie więc stoi przed energetyką jądrową, wiatrową, słoneczną itp. Jednak bardzo sprawne działania w zakresie pozyskiwania oraz przetwarzania energii odnawialnej pokazują, że jest szansa na generowanie naprawdę dużej energii naturalnej. Ze względu na ochronę środowiska bardzo prężnie rozwijają się dziś elektrownie atomowe.
Podobnie jak energetyka jądrowa również energetyka geotermiczna wnosi duże zasługi. Zajmuje się ona pozyskiwaniem i przetwarzaniem ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi.
Energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna czerpią energię z wód ( przy użyciu hydrogeneratorów siłowni wodnych, czy elektrowni wodnych), wiatru (silniki wiatrowe) czy promieniowania słonecznego. Jest bardzo wielu zwolenników pozyskiwania energii odnawialnej, jednak dział ten wzbudza również skrajne emocje i wiele kontrowersji. (więcej…)

Najważniejsze standardy w energetyce cieplnej

f7Energetyka cieplna to termin, który dziś kojarzy się coraz częściej ze ścisłymi standardami ekologicznymi.
Zasady eko są gwarancją wysokiej jakości działań i stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych. Normy ekologiczne, w tym zakresie, to poszanowanie środowiska naturalnego.

Najważniejszy jest, w tym przypadku zintegrowany system zarządzania, kontrola, wdrażane technologie.

Jeżeli chodzi o pierwszy aspekt, dotyczy on produkcji ciepła i energii elektrycznej, dystrybucji, przesyłania ciepła oraz działań, które na celu mają oszczędności w zakresie polityki eco.

Przedsięwzięcia związane z energetyką cieplną mają na celu sukcesywną eliminację strat przesyłanego ciepła. (więcej…)