Sposoby optymalizacji miejskich systemów ciepłowniczych w Polsce

f3Unia Europejska współfinansuje projekty optymalizacji miejskich systemów ciepłowniczych w wielu miastach w Polsce.

Środki te czerpane są z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego zakładającego wzrost efektywności dystrybuowania energii.
Unia Euorepjska
Na ten projekt przeznaczane są dziesiątki milionów złotych.
Co zawiera taki projekt?
Czy uda się go zrealizować?

Na razie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem czas na realizację wyznaczono na 2015 rok. Wiadomo, że w ramach projektu zmodernizowana zostanie izolacja sieci napowietrznych.
Udoskonalona będzie również sieć rozdzielcza i przyłącza.
Zmodernizowane mają być węzły cieplne.

Głównym celem takiego projektu ma być widoczna poprawa kondycji infrastruktury energetycznej.
Ma to pomóc w zmniejszaniu strat energii, która powstaje w momencie przesyłania oraz dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych. Prowadzi to do oszczędności nieodnawialnych źródeł energetycznych oraz pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, przez ulepszenie stanu powietrza w konkretnym regionie.

W dobie coraz szybciej eksploatowanych złóż energii nieodnawialnej, takie działania pomagają ekonomicznie zarządzać źródłami, które jeszcze pozostały.