Energetyka jądrowa w kontekście świata

japan-apocalypse-_ddc3778-jpg_l-300x201Mówiąc o energetyce jądrowej, warto rozszerzyć to zagadnienie.
Jak wygląda energetyka jądrowa na świecie?
Prężny rozwój rozpoczął się w latach 60-tych XX wieku, jednak już w latach ’50, pojawiły się pierwsze elektrownie jądrowe.
Obserwując zapotrzebowanie oraz ilość generowanej energii począwszy od 1980 roku, wyraźnie widać, że najczęstszym źródłem są paliwa płynne i do 2030 roku sytuacja ta nie powinna się zmienić.
Kolejnym źródłem jest węgiel i gaz. Energia atomowa oraz źródła odnawialne wspomagają zasoby energetyczne. Ostatnimi czasy znów można zaobserwować tendencję powrotu do koncepcji energetyki jądrowej i jej dalszego rozwoju.

Z badań wynika, że 14% energii elektrycznej na świecie pochodzi właśnie z energetyki jądrowej. To wynik z 2011 roku.
Jak będzie w niedalekiej przyszłości?
Czy odsetek ten się zwiększy? Raport ten wskazał, że to USA najwięcej energii (dokładnie ze 104 rekatorów), generowały z energetyki jądrowej. Inne kraje o dużym udziale to Francja, Japonia, Rosja, Belgia, Szwajcaria, Korea Południowa.

Na 2030 rok szacuje się, że wzrośnie moc elektrowni jądrowych na świecie z 370 GW do 473 GW ( w najlepszym przypadku nawet do 748 GW).