Wady i zalety odnawialnych źródeł energii

f1W dzisiejszych czasach często stykamy się z pojęciem energii odnawialnej. Taki 100% ekologiczny typ energii jest pozyskiwany zarówno w wyniku uwarunkowań geologicznych Ziemi jak i atmosferycznych.

W przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych będących z zasobów ziemi: tj. gaz, ropa czy węgiel, energia odnawialna czerpana jest w wyniku zjawisk naturalnych, jak fale morskie, ciepło ziemi czy wiatr i słońce. Możliwość czerpania energii odnawialnej jest niejako ratunkiem dla naszych przyszłych pokoleń. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości nieodnawialne źródła energii zostaną wyczerpane.

Ogromne wyzwanie więc stoi przed energetyką jądrową, wiatrową, słoneczną itp. Jednak bardzo sprawne działania w zakresie pozyskiwania oraz przetwarzania energii odnawialnej pokazują, że jest szansa na generowanie naprawdę dużej energii naturalnej. Ze względu na ochronę środowiska bardzo prężnie rozwijają się dziś elektrownie atomowe.
Podobnie jak energetyka jądrowa również energetyka geotermiczna wnosi duże zasługi. Zajmuje się ona pozyskiwaniem i przetwarzaniem ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi.
Energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna czerpią energię z wód ( przy użyciu hydrogeneratorów siłowni wodnych, czy elektrowni wodnych), wiatru (silniki wiatrowe) czy promieniowania słonecznego. Jest bardzo wielu zwolenników pozyskiwania energii odnawialnej, jednak dział ten wzbudza również skrajne emocje i wiele kontrowersji.

Oznacza to, że pozyskiwanie energii naturalnej ma swoje zalety, ale przy tym również wady. Do głównych zalet należy:
– niska szkodliwość podczas eksploatacji,
– niskie koszty po uruchomieniu takich elektrowni
– możliwość wygenerowania naprawdę dużej ilości czystej energii przy znikomym wpływie na środowisko naturalne.
Wady dotyczą braku odpowiednich układów bezpieczeństwa. Stąd istnieje dość poważna groźba skażenia podczas awarii. Problemy są również ze składowaniem wypalonego paliwa czy uwalnianiem się niekorzystnych związków chemicznych. Komplikacjami mogą okazać się również lokalne zmiany klimatyczne, zależność od czynnika np. wiatru, opadów deszczu czy sezonowość lub zmienność dobowa np. promieniowania słonecznego.